Autovraky

Každé vozidlo se stane jednou vrakem, některé dříve, některé později.

V České republice se každý rok vyřadí z provozu zhruba 170 tisíc vozidel, jejich průměrné stáří je 17 let. Podle některých odhadů se ekologicky zlikviduje pouze 15 procent vyřazených vozidel.

Zákon řadí autovraky mezi nebezpečné odpady poškozujících životní prostředí. Je to hromada kovu, plastu, gumy, škodlivých provozních kapalin, skla atd.

Zpracování starých vozidel je v současnosti důležitým faktorem ochrany životního prostředí. V současné době dochází k výrazné obnově motorových vozidel ze strany uživatelů a proto bylo nezbytné i v návaznosti na vstup České republiky do EU legislativním způsobem zajistit jejich ekologické zneškodnění.

Pokud jste majitelem starého vozu a chcete vozidlo vyřadit z evidence Dopravní policie, nebo vlastníte již vyřazené vozidlo a potřebujete vozidlo dopravit do zpracovatelského zařízení, stačí když se obrátíte na naši společnost.

Pamatujte, že bez potvrzení o ekologické likvidaci vám nebude automobil odhlášen z evidence a vy budete povini stále platit povinné ručení!

Zavolejte nám, ušetříme Vám čas i peníze.

Ekologická likvidace vozidla

Likvidace autovraků je prováděna technologií splňující náročná zákonná a ekologická kritéria.

Technologický proces likvidace starých vozidel má několik etap. Prvním krokem je tzv. vysušení vozu. Při něm se odstraňují díly a materiály, které by mohly znečistit životní prostředí, zejména autobaterie, provozní kapaliny (oleje, mazadla, palivo, chladící směs nebo brzdová kapalina) a součástky obsahující rtuť. Patří sem však i náplně do airbagů či zařízení samonavíjecích bezpečnostních pásů.

V dalším kroku přijdou na řadu brzdová obložení a pneumatiky, z nichž se méně opotřebované použijí jako náhradní díly. Všechno, co není možné ekologicky zlikvidovat a upravit pro další použití, se ukládá na skládky nebezpečného odpadu.

Naše služby

Váš problém s autovrakem vyřešíme rychlým a elegantním způsobem

Vaše staré vozidlo převezmeme na zpracování přímo od Vás, pokud nám předložíte:

  • originál velkého technického průkazu vozidla, které chcete předat k likvidaci
  • majitel předloží občanský průkaz, v případě, že vozidlo neodevzdává jeho majitel, třeba předložit písemné splnomocnění majitele
  • pokud je držitelem vozidla právnická osoba, odevzdat vozidlo může jednatel (majitel firmy), nebo osoba splnomocněná jednatelem na předání vozu - splnomocnění s podpisem jednatele a razítko firmy

Podmínky za kterých může být vozidlo předané ke zpracování:

  • vozidlo musí být fyzicky přítomno při předávání, jinak nemůže být v žádném případě vydáno potvrzení
  • vozidlo musí být kompletní (tj. obsahující motor, převodovku, všechny nápravy…)

Po odevzdání Vašeho vozu Vám vydáme:

  • potvrzení o převzetí autovraku na zpracování
  • potvrzení potřebné k odhlášení vozidla na zpracování
  • potvrzení potřebné k odhlášení vozidla na příslušném DI
  • potvrzení potřebné pro zrušení povinného smluvního pojištění

Pro nákladní a užitkové automobily provozujeme odvoz v rámci celé ČR, osobní automobily v rámci Prahy a středních čech.

Naše služby dále nabízí nonstop odtahovou službu, více informací se dozvíte na našich webových stránkách www.1odtahovasluzba.cz

Kontaktuje nás

Martin Arnošt - majitel

mobilní telefon: 606 234 623 nebo 602 283 228

Provozní doba

Po - Pá: 8:00 - 20:00